تیموری مدیر صندوق کارآفرینی امید استان قزوین ؛ پنجاه میلیارد ریال تسهیلات به طرح های بومی گردی پرداخت کرده است./// زمینه اشتغال یکصد و پانزده نفر در طرح های بومی گردی فراهم شده است. /// صنعت گردشگری حوزه ای بسیار وسیع و متنوع برای اشتغال جوانان است.

حسین تیموری، مدیر صندوق کارآفرینی امید استان قزوین در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به سیاست و راهبرد های صندوق کار آفرینی در حمایت از صنعت گردشگری اظهار کرد : با توجه به ظرفیت های استان قزوین در حوزه گردشگری صندوق کارآفرینی امید استان قزوین نگاه ویژه ای به این حوزه دارد. وی ادامه داد: یکی از اهداف صندوق کارآفرینی امید استان قزوین در حمایت از حوزه گردشگری میزان اشتغالزایی بالای این حوزه است. تیموری به موضوع رونق بخش گردشگری اشاره داشت و گفت : رویکرد های صندوق در خصوص حمایت از بخش گردشگری به عنوان یکی از مهمترین بسترهای ایجاد اشتغال پایدارمورد توجه است.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر