پیام شهر حدود شهرداری را در حوزه فرهنگ بررسی می‌کند؛ عصای دست دولت

شهرداری، یک نهاد فرهنگی است که توجه به زیرساخت‌های فرهنگی شهر از جمله ساخت سالن‌های نمایش، سینما و فرهنگسراها در اولویت برنامه‌ریزی‌های این نهاد قرار دارد. این گفته شهردار قزوین است. علی صفری، در این مراسم با اشاره به اجرای برنامه‌های فرهنگی و پروژه‌های شهرداری با نگاه انسان محور، معیار توسعه یافتگی شهرها را برخورداری از زیرساخت‌های فرهنگی از جمله تعداد صندلی‌های تئاتر،سینما، سالن‌های موسیقی و اجرای برنامه‌های فرهنگی عنوان کرده‌است. شنیدن این سخنان از زبان مدیر ارشد شهرداری قزوین، حاکی از اهمیت حوزه فرهنگ و اولویت اجرای پروژه‌های فرهنگی در شهرداری قزوین است؛ البته صفری از زمان ورودش به عمارت شهرداری در بیشتر اظهارات خود بارها بر توجه مدیریت شهری به مقوله فرهنگ تأکید کرده‌،این توجه تا جایی است که بودجه سازمان فرهنگی- ورزشی شهرداری قزوین در سال ۹۷ افزایش دو برابری داشته‌است. برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی، توجه به زیرساخت‌های این حوزه، برپایی برنامه‌های هفته فرهنگی قزوین و بسیاری از این موارد همگی از مصادیق توجه مجموعه مدیریت شهری به حوزه فرهنگی- هنری و ورود آن بیش از وظایف قانونی‌اش به این عرصه است. آنجا که براساس «ماده ۸۰ قانون شهرداری‌ها، شهرداری می‌تواند ۵ درصد از کلیه درآمد مستمر‌وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور فرهنگی شهر (‌موضوع تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق‌تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنمایی‌های فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند.»
ارسال شده توسط نوشین عطاری | متن کامل