نمایشگاه بزرگ فرهنگی رزمی «رسم پروانگی» در قزوین

نمایشگاه رسم پروانگی در راستای برگزاری کنگره ملی ۳۰۰۰ شهید استان در قزوین برپا شده است.
ارسال شده توسط جودی ابوت | عکس های بیشتر