پیامبر(ص) جامعه را با رحمت، محبت و گذشت تغییر داد/ حکومت ها در مشی و رفتار مردم نقش مهمی دارند/ حکومت ها اخلاق را ضعیف کردند چون می خواستند ستم و ظلم کنند // در کویر ظلمت شرک و ستم، گل سرخ پر رحمتی رویید و همه جا را به رنگ خودش درآورد. رحمت و محبت شاه کلید موفقیت پیامبر اسلام(ص) در جامعه جاهلی آن زمان بود.

خداوند در آیه سوم سوره شعراء خطاب به پیامبر(ص) می فرماید: «لَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسَکَ أَلَّا یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ؛ گویی می خواهی خودت را از شدت اندوه برای اینکه اینان ایمان نمی آورند و نجات پیدا نمی کنند به کشتن بدهی» یعنی پیامبر(ص) آنقدر افسوس می خورد و رنج می کشید که چرا مشرکان، کفار و ستمگران هدایت نمی شوند و پذیرای هدایت نیستند. خداوند همچنین در آیه ششم سوره کهف فرمود: «فَلَعَلَّکَ باخِعٌ نَفسَکَ عَلَی آثارِهِمْ إِنْ لَمْ یُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدیثِ أَسَفاً؛ گویی می خواهی خودت را از غم و اندوه به خاطر اعمال آنها که ایمان نمی آوردند و هدایت نمی شوند به کشتن بدهی»
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل