سیدمهدی خضری بخشدارشال:نهادینه نمودن فرهنگ صحیح پدافند غیرعامل در سطح جامعه از مهمترین سیاست ها و برنامه های دولت و دستگاههای ذیربط می باشد.

بخشدارشال دراین مراسم بیان نمودند،پدافندغیرعامل نقش مهمی در دنیای امروز دارد و دانش آموزان و مردم باید با این مهم آشنایی لازم را داشته باشند.
ارسال شده توسط روابط عمومی بخشداری شال | عکس های بیشتر