پس از چند ماه گمانه زنی والتهاب مدیر کل آموزش و پرورش استان قزوین تعیین شد. خیراله رحمانی سکان اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین را بر عهده می گیرد.//بازیگران و مدیریت استان با توجه به شایعه و احتمال حضور نیروی غیر بومی دردر استان ، در نهایت در بین گزینه های مطرح در خصوص انتخاب خیراله رحمانی به عنوان مدیر کل آموزش و پرورش استان قزوین به جمع بندی رسیدند

یک منبع مطلع در اداره کل آموزش و پرورش استان قزین در گفتگو با خبرنگار ما با اعلام اینکه پس از چند ماه گمانه زنی و مطرح شدن گزینه های مختلف در نهایت در چند روز گذشته و پس از تفاهم نسبی بین بازیگران سیاسی و مدیریتی استان خیراله رحمانی که در حال حاضر معاون پژوهش،برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان را بر عهده دارد ؛ به عنوان مدیر کل جدید آموزش و پرورش استان قزوین انتخاب شده است.//////باید منتظر ماند و دید که آیا رحمانی می تواند مخالفان و منتقدان سرسخت و مدعی خود را در بزرگترین، گسترده ترین و تاثیر گذارترین سازمان همراه سازد یا همچنان شاهد مدیریت چند گانه و جزیره ای د ر مجموعه آموزش و پرورش استان قزوین خواهیم بود
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر