اجازه ندهیم بی‌فرهنگی «فرهنگ» ما شود

خبرگزاری مهر- گروه استان ها، مرضیه اردکانی: شورای فرهنگ عمومی در سال ۱۳۸۷، ۱۴ آبان را روز فرهنگ عمومی نامگذاری کرده است. از آن سال به بعد، روز ۱۴ آبان ماه با این عنوان در تقویم ها ثبت شده و این روز فرصتی است تا تفکر و تعمیق نگاه کنیم.
ارسال شده توسط خبرک | متن کامل