سیدمهدی خضری بخشدارشال: انسجام و وحدت ملی بهترین و کاربردی ترین راهبرد موثر در مقابله با دشمنی های نظام سلطه با مردم ایران می باشد.

بخشدارشال درمراسم باشکوه راهپیمایی ۱۳ آبان بیان نمودند ، دولت مردان آمریکا خودرا شاخص مبارزه با تروریسم می دانند حال اینکه عملکرد ایشان نشان دهنده این است که آنها مظهر و مصداق بارز تروریسم بین المل در جهان امروز هستند.
ارسال شده توسط روابط عمومی بخشداری شال | عکس های بیشتر