رییس کل دادگستری قزوین: قطار پیشرفت ایران با تحریم ها از حرکت باز نمی ایستد

رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: قطار پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران با تحریم های اقتصادی آمریکا از حرکت بازنمی ایستد.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل