دادستان قزوین: تحریم ها قادر به عقب نشاندن ملت ما از آرمان های خود نیستند

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: تحریم های آمریکا حربه ای نخ نما علیه نظام جمهوری اسلامی بوده و قادر به عقب نشاندن ملت ما از آرمان های خود نیستند.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل