۱۳ آبان روزی برای احیای روحیه انقلابی

صاحب نظران، ۱۳ آبان همزمان با سالروز تسخیر لانه جاسوسی و روز ملی استکبار ستیزی را زمانی برای احیای روحیه انقلابی بویژه در بین نسل نو می دانند.
ارسال شده توسط خبرگزاری ایرنا - قزوین | متن کامل