رداشت چغندر قند از سطح ۲ هزار هکتار از مزارع کشاورزی استان قزوین آغاز شد

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : عملیات برداشت چغندر قند از سطح ۲ هزارو ۵۰ هکتار از مزارع کشاورزی استان آغاز شده است .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل