بیانیه دادگستری کل و شورای قضایی استان قزوین به مناسبت فرارسیدن ۱۳ آبان

دادگستری کل استان قزوین به مناسبت فرا رسیدن روز ۱۳ آبان بیانیه صادر نمود.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل