دبیر جشنواره ایده های برتر ستاد بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری استان قزوین منصوب شد

با حکمی از سوی استاندار قزوین، دکتر یوسف گرجی مهلبانی به سمت دبیر جشنواره ایده های برتر ستاد بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری استان قزوین منصوب شد.
ارسال شده توسط تست | متن کامل