جانشین قرارگاه پدافند اقتصادی کشور: اعمال تحریم ها مهمترین مولفه جنگ اقتصادی است

جانشین قرارگاه پدافند اقتصادی کشور گفت: اعمال تحریم ها مهمترین مولفه جنگ اقتصادی است و دشمنان برای دست یابی به اهداف خود و فلج کردن کشور به آنها روی آورده اند.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل