کنگره سه هزار شهید استان قزوین تأکیدی بر ضروت حرکت درمسیر ارزش‌ها

خبرگزاری مهر- گروه استان ها، مرضیه اردکانی: قزوین این روزها، هوایی تازه و پاک می خواهد. رایحه ای خوش و بارانی که هوا را برای نفس کشیدن تازه کند. قزوین یک نوای عاشقانه می خواهد تا از شنیدن آن، جان ها تازه شود.
ارسال شده توسط خبرک | متن کامل