به‌سخره گرفتن تهدیدها و تحریم‌های امریکا در روز ملی استکبارستیزی/ ۱۳آبان امسال باشکوه‌تر برگزار می‌شود

در مصاحبه با مسئولین استان قزوین مطرح شد: با حضور حداکثری در ۱۳ آبان در واقع تحریم‌ها، تهدیدها و کابویی بازی‌های ترامپ را به سخره خواهیم گرفت و مشت محکمی به دهان آمریکا می‌زنیم.
ارسال شده توسط جودی ابوت | متن کامل