یک میلیون ۴۸۰ هزار لیتر سوخت در بین بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان البرز توزیع شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز کفت : طی یک ماه گذشته سالجاری یک میلیون و ۴۸۸ هزار لیتر سوخت در بین بهره برداران بخش کشاورزی این شهرستان توزیع شده است .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل