۶۰مجوز مشاغل خانگی در شهرستان قزوین صادر شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از صدور ۶۰ مجوز مشاغل خانگی طی شش ماهه نخست سال جاری در این شهرستان خبر داد.
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل