بد اخلاقی برخی از همکاران مطبوعاتی در برداشت و کپی کردن مطالب و تصاویر ///به نظر می رسد که کپی کاری و روش جدید برخی از همکاران و دوستان در اسکن رنگی عکس ها و مطالب در برخی از رسانه های استان به امری بدیهی تبدیل شده است که ادامه این روند علاوه بر تنزل جایگاه رسانه های استان موجب کاهش انگیزه و تضییع حقوق خبرنگاران کوشا و تولید کننده می شود؛

طبیعی است خبرنگار و روزنامه نگاران به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان که همواره در نوشتار خود دیگران را به عدالت، اخلاق، انصاف، تعهد، تلاش و ...دعوت می کنند؛ خود باید بیش از سایرین به مباحث اخلاقی توجه داشته باشند؛ اما متاسفانه به نظر می رسد که رعایت اخلاق حرفه ای حلقه مفقوده شده برخی از رسانه های استان قزوین است چراکه جمعی از همکاران وخبرنگاران با زیر پاگذاشتن تعهدات اخلاقی و حرفه ای بدون آنچه برای انجام رسالت خود در حوزه تولید مطلب و خبر متحمل زحمت و هزینه ای گردند ، بدون ذکر منبع و اخذ مجوز های قانونی و اخلاقی مطالب و تصاویر دیگران را با نام خود مورد استفاده قرارمی دهند.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل