جوانان و صداهایی که باید شنیده شنیده شود

قزوین - ایرنا - بسیاری از جوانان صاحب ایده برای فعالیت در امور مختلف و ارایه کمک و مشاوره به مسئولان در تصمیم گیری ها و پیشبرد اهداف دولت اعلام آمادگی می کنند که صدای آنها باید توسط مسئولان شنیده شده و به آنها پاسخ مناسب داده شود.
ارسال شده توسط خبرگزاری ایرنا - قزوین | متن کامل