کنگره شهدا مهمترین رویداد فرهنگی استان قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، شورای سیاست گذاری اجلاسیه کنگره ملی سه هزار شهید استان قزوین روز پنجشنبه در استانداری قزوین برگزار شد.
ارسال شده توسط خبرک | متن کامل