پل امام رضا (ع) باغستان را می شکافد/میراث مدیران گذشته روی دست شهرداری

فروردین سال۹۴، در دوره مدیریت مسعود نصرتی، شهردار وقت قزوین پروژه ای آغاز شد، که قرار بود طی ۲۸ماه و با بودجه ای ۱۴۴میلیاردی به پایان برسد. اما پس از ۳سال و نیم، ایجاد مناقشاتی، پروژه را با مشکل مواجه کرده است. تقاطع غیر همسطح امام رضا (ع) که قرار بود، ادامه رینگ کمربندی شهر باشد و حمل و نقل را تسهیل کند، به خطری برای باغستان سنتی قزوین تبدیل شد.
ارسال شده توسط فروردین . امروز | متن کامل