گران‌فروشی در صدر تخلفات صنفی استان قزوین

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: بالاترین تخلفات صنفی به عدم درج قیمت، گرانفروشی، کم فروشی، عدم ارایه و صدور فاکتور اختصاص یافته است.
ارسال شده توسط گلبرگ | متن کامل