لزوم تقویت فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره ای روانشناسی

خبرگزاری مهر- گروه استان ها، مرضیه اردکانی: افزایش آسیب های اجتماعی واختلالات روان شناختی و افزایش میزان افسردگی در میان اقشار مختلف جامعه و همچنین گذر زندگی مردم از روش سنتی به روش های مدرنیته و یا پیچیدگی های جامعه امروزی که باعث بروز مشکلات جدید برای برای سلامت روان شده است؛ نیاز به خدمات مشاوره ای را در زمینه های گوناگون، بیشتر کرده است.
ارسال شده توسط خبرک | متن کامل