آقاعلی سرپرست معاونت سیاسی،امنیتی و اجتماعی :همه دستگاه‌های خدمات‌رسان مکلفند در مناسبات خود با واحدهای تولیدی نقش حمایتی داشته باشند

جلسه امنیت کارگری با موضوع رفع اختلاف‌ بین شهرداری بویین‌زهرا و شرکت آپادانا سرام‌ در ارتباط با هزینه‌ عوارض خدمات شهری به ریاست آقاعلی معاون فرماندار با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی بویین‌زهرا و عضو هیات مدیره شرکت آپاداناسرام برگزار شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوئین زهرا2 | متن کامل