مرحوم دکتر دبیر سیاقی ۵شنبه ۱۹مهرماه تشییع می شود

مراسم خاکسپاری و تشییع دکتر محمد دبیر سیاقی روز پنجشنبه نوزدهم مهرماه ساعت ۱۰ صبح از مدرسه تاریخی امید (پژوهشکده دبیر سیاقی) جنب عالی قاپو به سمت آستانه امامزاده حسین قزوین برگزار می‌شود. همچنین مراسم شام غریبان مرحوم دبیر سیاقی در روز پنجشنبه ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ و مراسم صباح مزار ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱ صبح روز جمعه درمسجد الغدیر خیابان شهید بابایی برگزار خواهد شد.
ارسال شده توسط هفته نامه مادران ودختران | متن کامل