آقاعلی سرپرست معاونت سیاسی،امنیتی و اجتماعی:در برخورد با اتباع بیگانه غیر مجاز هیچ ملاحظه ‌ای پذیرفتنی نیست

جلسه کمیسیون اتباع خارجی شهرستان بویین‌زهرا به ریاست آقا‌علی معاون سیاسی امنیتی اجتماعی فرماندار با حضور عشایری مدیرکل اتباع و امور مهاجرین استانداری، بخشداران و جمعی از مدیران و کارشناسان ادارات برگزار شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوئین زهرا2 | متن کامل