رییس کل دادگستری قزوین: رشد فرهنگ حسینی در جامعه بساط استعمارگران را برمی چیند

رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: اگر فرهنگ حسینی در جامعه رشد و تعالی یابد بساط استعمارگران و مستبدان برچیده می شود، به همین دلیل در طول تاریخ با این نهضت مخالفت شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل