سید مهدی خضری بخشدارشال: پدران و مادران شهدا نزد خداوند متعال دارای اجر و قرب هستند .

خضری بخشدارشال به همراه همکاران بخشداری ازپدران و مادران شهیدان ، عاملی ،محمدرضایی وکلپی دیدار وگفتگو کردند.
ارسال شده توسط روابط عمومی بخشداری شال | متن کامل