افزایش هیجانی نرخ ارز با کمک سیاست های ارزی دولت و خود مردم کنترل شد

سیده حمیده زرآبادی؛ در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در خصوص وضعیت صنعت کشور قبل از شروع دور دوم تحریم ها و بعد از آن با بیان اینکه افزایش قیمت دلار ناشی از هیجانات موجود بود و بیشتر جنبه روانی داشت، افزود: بازار آزادی که وجود داشت به مواد اولیه ارتباط نداشت ولی متأثر از این شرایط بود به نحوی که تولیدکنندگان مواد اولیه خود را یا با ارز سنا یا نیما وارد می کردند
ارسال شده توسط مصطفار | متن کامل