بازدید اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولیدملی از یک واحد تولیدی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی نیا معاون امور صنایع وزارتخانه و اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ روز دوشنبه از کارخانه های استان بازدید کردند.
ارسال شده توسط خبرک | متن کامل