حوزه هنری را با دلبستگی به نظام و کار فرهنگی می شناسند

جلسه تودیع و معارفه مسوولان حراست حوزه هنری قزوین با حضور؛ مدیر کل حراست و مشاور رییس حوزه هنری کشور برگزار شد. در این جلسه اسماعیل زقر، فعالیت های تاثیرگذار حوزه هنری را مرهون نیروهای جوان، متعهد و پویا دانسته گفت: با وجود نیروهای متخصص در مراکز استانی، همه تلاش ها در جهت تحقق ماموریت های محوله و جلب رضایت حق تعالی است.
ارسال شده توسط حوزه هنری | متن کامل