طرح ایران – سیمیت در اراضی گندم دیم شهرستان آوج اجرا می شود

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : همکاری مشترک ایران و مرکز بین المللی «سیمیت» برای رشد ۲۵ درصدی تولید گندم در اراضی گندم دیم شهرستان آوج اجرا می شود .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل