سالیانه ۵۰ تن عسل در زنبورستانهای شهرستان آبیک تولید می شود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک گفت: سالیانه ۵۰ تن عسل در زنبورستانهای این شهرستان تولید می شود .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل