راهکاری غم‌انگیز برای مطبوعات!

شکیب زاده: روزنامه‌نگاران در عصر رسانه‌های دیجیتال بایستی بپذیرند که دوران قلم‌فرسایی خبری به سر رسیده و ناگزیر به تغییر رویکرد کاغذ اخبار به کاغذ تحلیل و تفسیرند و اینکه با استفاده از مطالب کوتاه و برگرفته از خواست مردم و سبک زندگی امروزآنان و ورود به رویکرد تحلیلی، رسانه‌ی خود را از بازماندگی در عصر مجازی کمی دور کنند. همچنین تعدیل هزینه‌ها، بخصوص نیرو نیز راهکار غم‌انگیز دیگری است که رسانه‌های کاغذی بایستی علی‌رغم میل باطنی خود به آن تن در دهند.
ارسال شده توسط سیفی | متن کامل