سید مهدی خضری بخشدارشال: دهیاری ها منشاء خدمات رفاهی و عمومی مردم در روستاها هستند که باید بر این خدمت افتخار کنند .

نشست مشورتی دهیاران تابعه بخش شال با خضری بخشدارشال در سالن اجتماعات بخشداری برگزارگردید .
ارسال شده توسط روابط عمومی بخشداری شال | متن کامل