معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: یک واحد تولیدی بزرگ با ۴۰۰ نیروی کار بعد از ۲ ماه نوسان در فعالیت به چرخه تولید بازگشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین با اشاره به تمهیدات دستگاه قضایی و فرمانداری شهرستان البرز در خصوص این شرکت تولیدی با سابقه، گفت: با توجه به پیگیری های استانداری و نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی همه بدهی های این شرکت به دستگاه مالیاتی و تامین اجتماعی با شرایط و تمهیدات خاص وصول خواهد شد به گونه ای که این واحد تولیدی به مشکل برنخورد.
ارسال شده توسط چشم بیدار | متن کامل