مدیرکل بیمه سلامت استان قزوین عنوان کرد؛ ۱۲میلیارد تومان تعهد پرداخت ماهیانه بیمه سلامت

مدیرکل بیمه سلامت استان قزوین تعهد پرداخت ماهیانه این بیمه را ۱۲میلیارد تومان عنوان کرد.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل