مدیرکل حقوقی دیوان عدالت اداری: سالانه ۱۰۰ هزار تخلف ساختمانی در کشور صورت می گیرد

مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری کشور گفت: سالانه ۱۰۰ هزار تخلف ساختمانی در کشور صورت می گیرد که حدود ۱۴ هزار پرونده آن در دیوان عدالت بررسی می شود.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل