مانور بازگشایی مدارس با حضور محمدحسن قهرمانی و دیگر مسئولین در شهرستان بویین زهرا برگزار شد

مانور بازگشایی مدارس به منظور آمادگی بیشتر مدیران و والدین روز نوزدهم شهریور در تمامی مدارس شهرستان بویین زهرا برگزار شد.
ارسال شده توسط توکلیان | متن کامل