استاندار: مشکلات تعاونی مسکن خبرنگاران قزوین را برطرف می کنیم// امیدواریم با اقدامات و پیگیر های لازم بین معاون عمرانی استاندار و شهردار قزوین در آینده نزدیک وضعیت این تعاونی تعیین و تکلیف شود تا اعضای آن به حق و حقوق خود دست یابند.

،عبدالمحمد زاهدی در دیدار اعصای هیات مدیره تعاونی مسکن خانه مطبوعات قزوین با وی افزود: امیدواریم با اقدامات و پیگیر های لازم بین معاون عمرانی استاندار و شهردار قزوین در آینده نزدیک وضعیت این تعاونی تعیین و تکلیف شود تا اعضای آن به حق و حقوق خود دست یابند. وی اظهار داشت: مشکلات تعاونی های مسکن استان که برخی ها از انها بالای ۲۰ سال است بلاتکلیف باقی مانده اند را باید حل کنیم و در این خصوص از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود. تعاونی مسکن خانه مطبوعات قزوین در سال ۸۷ تشکیل شده و هم اکنون دارای ۱۰۰ عضو است. مسایل و مشکلات مالی و حقوقی موجب شده تا پس از بیش از ۱۰ سال وضعیت این تعاونی بلاتکلیف و نامشخص باقی بماند که این موضوع موجب گلایه اصحاب رسانه قزوین شده است.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر