مصطفی آقاعلی بخشدارشال: آموزشگاه متفکران درمحیطی کاملا آموزشی اقدامات وخدمات ارزشمندی را دربخش شال ارائه نموده است .

بخشدارشال در این بازدید اوقات فراغت را از جمله زمان های با ارزش زندگی انسان خوانده و ابرازامیدواری نمودند ، برگزاری این کلاسها در پر کردن اوقات فراغت نقش بسزایی را ایفا می کند.
ارسال شده توسط روابط عمومی بخشداری شال | متن کامل