افسردگی و اضطراب؛ بیشترین اختلالات روانشناختی در قزوین

آسیب‌های اجتماعی می‌تواند مدل‌های مختلفی از جمله: فقر، بیکاری، اعتیاد، کمبودفضاهای سبز برای مردم، خشونت و آمار بالای تصادفات باشد. همچنین اوضاع نا‌به‌سامان یک گروه یا اجتماع هم که از تک‌تک افراد تشکیل شده است، می‌تواند منجر به آسیب‌های اجتماعی شود.
ارسال شده توسط آرمان شهر قزوین | متن کامل