زارع پور رئیس شورای اسلامی شهر بیدستان امامزاده سلیمان می تواند قطب فرهنگی منطقه شود .

غلامرضا زارع پور رئیس شورای اسلامی شهر بیدستان در گفتگو با خبرنگار ما درخصوص اقدامات انجام شده شورای اسلامی یک سال گذشته توضیح داد: با توجه به شرایط سخت اقتصادی و بودجه ای کشور که استان ها و شهر ها نیز از آن مستثنی نیستند پروژه های نیمه کاری در هر منطقه وجود دارد که هدف ما این بود که طی یکسال گذشته با رایزنی فرماندار شهرستان البرز و بخشدار و شهردار بتوانیم تعدادی از این پروژه ها را به سرانجام برسانیم.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل