مهندس فرخزاد معاونت امور هماهنگی عمرانی استانداراز روند اجرای پروژه ها ی عمرانی شهرداری اقبالیه بازدید کرد

مهندس علی فرخ زاد معاون هماهنگی عمرانی استاندار قزوین در جریان بازدید از پروژه های عمرانی شهرداری اقبالیه در گفتگو با ولی اله حسین زاده خبرنگار ما با اشاره به وضعیت نامطلوب اجرای پروژه های عمرانی در بخش زیادی از شهرداریها اظهار کرد: خوشبختانه روند اجرای پروژه های عمرانی شهرداری اقبالیه نسبت به بسیاری از شهرداری ها مطلوب و خوب است. وی با یاداوری اینکه پروژه های عمرانی شهرداری اقبالیه متنوع و در تمامی بخش ها است ؛ افزود: پروژه های عمرانی شهرداری اقبالیه دارای جامعیت است فرخ زاد پروژه های کمربندی شمالی و جنوبی شهر اقبالیه را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه ها از آرزو های دیرینه مردم برای هدایت تردد ماشین آلات سنگین به بیرون شهر بود که در حال اجراء است .
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر