‍ کاشی نگاری شهر قربانی ساخت و ساز شد!

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، مهدیه سادات قافله باشی دبیر پارلمان محلی در جلسه علنی صحن شورا، گفت:
ارسال شده توسط روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین | متن کامل