جلوگیری از ۶۰ مورد اقدام به خودکشی در قزوین

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان قزوین گفت: در سطح استان قزوین در طی سال ۹۶ و ۹۷ با اقدامات کارشناسی شده و ارائه خدمات تخصصی از نزدیک به ۶۰ مورد خودکشی جلوگیری کردیم.
ارسال شده توسط رحیمی | متن کامل