حرام‌خواری در جامعه بسیار گسترش‌یافته و نگران کننده است

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: حرام خواری در جامعه بسیار گسترش یافته و پیامدهای اجتماعی فراوانی دارد و باید روحانیون در ماه محرم در خصوص آسیب های اجتماعی ناشی از آن اطلاع رسانی کنند.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل