الحمدالله هیچ مسوولی نبود!

حسن شکیب زاده: ایکاش هیچ یک از ابواب جمعی این برنامه حرفی از مسوولین به میان نمی‌آوردند. مگر قرار است مسوولین در این برنامه‌ها حضور داشته باشند که چه اتفاقی بیفتد؟ حلاوت این برنامه به این بود که یک عده آدم عاشق مردم و فرهنگ‌شان یک کار ساده و دوست داشتنی را برای یک سری آدم‌های مثل خودشان ارایه دادند و سر را شب با خیال راحت بر روی بالین گذاشتند. و اینکه همین آدم‌های ساده و بی‌ادعا با دست خالی ولی همت بلند و اعتماد جمعی می‌توانند کارهایی در حد بیشتر از مدعیان فرهنگ و هنر شهر انجام دهند. و تحقیقاً فرهنگ و هنر ما همین را می‌خواهد. نه چیز بیشتری، پس مطمئن باشید که دیده می‌شوید در قلب‌ها و باور هنر و هنرمندان ادیب شهرمان!
ارسال شده توسط صفاری | متن کامل